next
prev
Изберете рецитатор
български [Промяна]

Джуз'-28 на арабски и българската транслитерация

NobleQuran.net

Има Джуз'-28 на арабски и българската транслитерация на тази страница.